Наставно особље

РАЗРЕДНА НАСТАВА:

Славица Ђурђевић 

Данка Васић 

Ана Радишић

Биљана Гачић 

Маријана Тодорић 

Милена Перић 

Марина Павловић 

Данка Поповић 

Јелена Јеросимовић

Мирјана Јанчић

Душица Рацковић

 

 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:

Јелена Симић - српски језик 

Анђелка Јеремић - српски језик

Милан Васиљевић - математика

Зорица Солдатовић - енглески језик

Данијела Васиљевић - ликовна култура

Никола Јанковићмузичка култура

Сања Иванић - историја

Снежана Петровић - историја

Бранка Урошевић - географија

Иван Ђокић - физика, математика

Магдалена Лукић - биологија

Славица Гладовић - хемија

Мирјана Рабат - техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарсто

Драгослав Ивковић - физичко васпитање, изборни спорт

Душан Милутиновић - физичко васпитање, изборни спорт

Чедомир Ђурић - православна веронаука

Игор Бранковић -  руски језик

 

 

 

 


 

 

 

 

Pogodaka: 752