Безбедност младих на интернету

                                                                                                                         15. новембар 2019. године

Безбедност младих на интернету

У оквиру педагошко-инструктивног рада педагог Марија Петровић је са ученицима одељења 6-1 и 8-1 обрадила популарну тему безбедност младих на интернету. У уводним активностима посебна пажња је поклоњена и осврту на емоционалне компетенције младих особа које у каснијем развоју постају базичне способности за обраду и управљање емоцијама. Општи циљ учења емоционалних компетенција је разумевање и владање сопственим емоцијама, обрађивање емоција на начин на који ће нас ускладити са стварношћу, другим људима и омогућити нам да креативно испољавамо и реализујемо сопствене потенцијале.internet

Ученици су имали прилику да одгледају домаћи филм „Посматрачи“ који је заснован на три истините приче адолесцената из Србије. Потребно је истаћи да су ученици били изузетно инспирисани радњом филма и активни у дискусији која је потом уследила.

Изузетно је значајна социолошка позадина филма и сам контекст средине у којој живе три адолесцента у матичним породицима. Ученици су одмах уочили корелацију између породичних услова у којим живе адолесценти и образаца понашања које они практикују. Техником „замена места“ ученици су на моменте имали прилику да се поистовете са доживљајем филмских актера као и да покушају проблематичну ситуацију да сагледају на други начин, самим тим да и понуде другачије решење.

 

Pogodaka: 1125