Толеранција

Разноликост је зачин живота

Поштовање, прихватање и уважавање нечијег права на различитост представља толеранцију.

tolerancija

Разликујемо се по изгледу, навикама, језику, обичајима, веровањима, националној и политичкој припадности.   Можемо још да се разликујемо по клубу за који навијамо, коју музику слушамо, како се облачимо....

Прихватање тако једноставне ствари а то да су сва људска бића природно различита иде веома тешко. Да би се лакше превазишле те разлике формирају се групе (Сличан се сличном радује) и све оно што се не уклапа у исте отпада. Праг толеранције зависи од више фактора: генетике, средине у којој се одраста и отворености да прихватимо чињеницу да различито не значи лошије, већ другачије.

Управо у срединама у којима се васпитавају и образују они који морају да усвоје све принципе толеранције, може да се учини највише. Континуираним радом, креативним приступом, могу се разбити различите предрасуде и на тај начин створити опуштенија и отворенија средина у којој свако има право да буде оно што јесте.

У ОШ „Војвода Мишић“ у Пецкој начињен је један мали корак у том правцу. Одржана су  предавања на тему толеранције где су се ученици учили како да упознају себе, разумеју друге и прихвате разлике. Омогућено је гледање различитих тематских филмова у којима су ученици могли да на пластичним примерима уоче шта је оно што изазива нетолеранцију, која обично изазива сукоб и неприхватљиво понашање,као и начине како се то може превазићи. Ученици нижих разреда израђивали су наочаре у намери да се лакше прихвате ученици са ортопедским помагалима. Све активности су у знаку Шекспирове мисли: „Variety is the spice of life“ или Разноликост је зачин живота. Уколико се учини и само мали помак у правом смеру, учињено је много за будућност оних на којима свет остаје.

Биљана Вукашиновић

Педагог ОШ „ Војвода Мишић“ Пецка

Pogodaka: 1414