Наставно особље

РАЗРЕДНА НАСТАВА:

Славица Ђурђевић  

Ана Радишић

Тамара Петровић 

Маријана Михаиловић 

Милена Перић 

Марина Павловић 

Данка Симић 

Мирјана Јанчић

Душица Рацковић

 

 

 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА: 

Ана Јокић - српски језик и књижевност

Милан Васиљевић - математика

Зорица Солдатовић - енглески језик

Данијела Васиљевић - ликовна култура

Славица Јовановић - ликовна култура

Никола Јанковић музичка култура

Сања Гачић - историја

Бранка Урошевић - географија

Милан Васиљевић - физика

Јасмина Перић - биологија

Славица Гладовић - хемија

Мирјана Рабат - техничко и информатичко образовање, техника и технологија, информатика и рачунарсто

Драгослав Ивковић - физичко васпитање, изборни спорт

Слободан Андрић - православна веронаука

Игор Бранковић -  руски језик