Енергетска ефикасност

Ученици наше школе су на креативан начин, са учитељицом Славицом Ђурђевић, обрадили појам енергетске ефикасности, који означава ефикасно коришћење енергије у свим сегментима наших живота, тј. употребу мање количине енергије и представља важно средство у борби против климатских промена. 

1

Активности су спроведене кроз дигиталне презентације појма. Ученици су се на једноставан начин упознали са појмом енергетске ефикасности, о начинима на које могу рационално да користе енергију, како да примене енергетску ефикасност у свом свакодневном животу. Кроз групни рад ученици су исказали унутрашњу мотивацију за истраживање. Ликовни радови су изложени на постер паноу. Остварена је директна међупредметна повезаност са предметом природа и друштво.

23456789

Pogodaka: 1037