Дечја недеља - други разред 2020

ДЕЧЈА НЕДЕЉА - ДРУГИ РАЗРЕД

У пероду 5.10.- 11.10.2020. године, одржана је Дечја недеља под слоганом „Подељена срећа два пута је већа“.

Ученици другог разреда су ове дане обечежили радно кроз интересантне активности а све у циљу подстицања креативности, маште и стваралачког духа код ученика.

Први дан – Сликамо речима и бојама

Ученици су кроз говорну вежбу настојали да објасне ону реч у српском језику која за њих има вредност. Потом су истој речи уносили живост дајући јој боју. Најважније речи за њих су: сунце, дом, љубав, људи, биљке и животиње чија је симболика општепозната (коњ – племенитост, лептир – преображај, бубамара – срећа, цвеће – лепота). Преовлађују јасне боје чиме је наглашена и важност илусроване речи.

DN8

 

Други дан – Говорна вежба и сликовно представљање будућег занимања

Ученици ликовно представљају своје будуће занимање.

DN9

Трећи дан – Жута чаробница

Представљамо јесен као чаробницу вилу, техником резања и лепљења. Ученицима је дата потпуна слобода у одабиру материјала за рад, као споју неспојивог. Одређене детаље доцртавамо.

DN10

Четврти дан – Усвајамо нове вештине

Кроз оригами технику, осим што усвајају нову вештину, вежбају стрпљење и концентрацију.

DN11

Пети дан – Физичке активности

Игре и активности које подстичу ведар дух и расположење неизоставни су део Дечје недеље. Слобода кретања, брзина, спретност и окретност саставни су део свакодневних активности, но овде смо настојали да игру оплеменимо смехом, а кретање отежано додатним захтевима, што ће, верујем, иостати ученицима у дугом сећању.

Душица Бељић

Pogodaka: 985