Школски календар за 2020/2021.годину

Дани резервисани за полагање пробног завршног испита за ученике осмог разреда.

-26.март 2021.године

-27.март 2021.године

 

Дани резервисани за полагање завршног испита за ученике осмог разреда. 

-23.јун 2021.године

-24.јун 2021.године

-25.јун 2021.године

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020-2021.годину

Pogodaka: 909