БИОЛОГИЈА КРОЗ ЛУПУ

Часове биологије ученици би вероватно могли оценити, свако на свој начин, скалом која се и у њиховом оцењивању користи, али сигурно да сви више воле час вежби и практичног рада, од седења у клупама у току обраде нове лекције.1

Данас, осмаци су пластелином приказали ћелијске органеле и ушли унутар ћелије, док су петаци овладавали руковањем лупе, посматрајући како макро-, тако и микросвет...

Биолошки материјал који је посматран садржао је морског сунђера, шкољке и пужеве, змије, инсекте, лишајеве... Највеће одушевљење изазвала је препарирана пирана и поскок.

Посматрана је ћелија видљива голим оком (ћелија лимуна) али и ћелија видљива под микроскопом...

Наставник биологије,

Јасмина Перић

Pogodaka: 1385